Titel: Slutet blir döden

Förlag: Bonniers

Tryckår: 1988

Tryckeri: Bonniers Grafiska Industrier AB Stockholm        Boknummer: 311-1

Originaltitel: Death Comes as the End 1944 (Amerikanska utgåvan)
Utgiven i Storbritannien året därpå, se: Brittiska utgåvan.

Översättare: Britte-Marie Bergström (född Wendbladh, 1920-2005)

Omslag: Erich Lessing, Magnum        Layout: PRO ART LEK        Foto: IBL/Kamera Press

Serie: Underhållningsbokklubben (Första tryckningen)

Bindning: Inbunden med skyddsomslag.
Rödbrunt band med författarnamn och titel i guldtext på ryggen.

Storlek: 218 x 139 millimeter.

ISBN: 91-0-050043-7 

Pris: Ej i bokhandeln.

Sidantal: 215 sidor.

Huvudkaraktär/Detektiv: Fristående (detektiv-)roman.

 

DETALJBESKRIVNING:

Först i boken kommer ett försättsblad och därefter följer smutstitelsidan med titeln. Smutstitelsidans baksida är blank och därefter kommer titelsidan med författarnamnet, titeln, översättarens namn samt förlagsnamnet. På titelsidans baksida står ISBN-numret, originalets titel, copyrighten, namn på landet där boken är tryckt, tryckeriets namn liksom tryckåret och tryckorten.

På nästföljande sida (sidan fem) börjar boken med:
I
Andra månaden av översvämningen -
tjugonde dagen

Texten slutar på den opaginerade sidan 215. Baksidan till den sista textsidan är blank och slutligen följer fem eftersättsblad.

På främre omslagsfliken finns en kort text om boken. På bakre omslagsfliken finns ett foto på Christie och en kort text om henne. Dessutom anges information om omslagstecknare, boknumret, förlagsnamnet och ISBN-numret.