Titel: Slutet blir döden

Förlag: Bonniers

Tryckår: 1991

Tryckeri: Germany by Mohndruck, Gütersloh        Boknummer: 311-1

Originaltitel: Death Comes as the End 1944 (Amerikanska utgåvan)
Utgiven i Storbritannien året därpå, se: Brittiska utgåvan.

Översättare: Britte-Marie Wendbladh (sedermera Bergström, 1920-2005)

Omslag: Erich Lessing, Magnum        Layout: PRO ART TEK        Foto: IBL/Kamera Press

Serie: Underhållningsbokklubben (Andra tryckningen)

Bindning: Inbunden med skyddsomslag.
Vinrött band med författarnamnet och titeln i guld på ryggen.

Storlek: 219 x 140 millimeter.

ISBN: 91-0-050043-7

Pris: Okänt.

Sidantal: 215 sidor.

Huvudkaraktär/Detektiv: Fristående (detektiv-)roman.

 

DETALJBESKRIVNING:

Först i boken kommer ett försättsblad och därefter följer smutstitelsidan med titeln. Smutstitelsidans baksida är blank och därfter kommer titelsidan med författarnamnet, titeln, översättarens namn och förlagsnamnet. På titelsidans baksida står ISBN-numret, originalets titel, copyrighten, landet där boken är tryckt, tryckeriets namn, tryckorten samt årtalet.

På nästkommande sida (sidan fem) börjar boken med:
I
Andra månaden av översvämningen -
tjugonde dagen

Texten slutar på sidan 215, baksidan är blank och sist i inlagan kommer ett eftersättsblad.

På främre omslagsfliken finns en sammanfattning av boken och på bakre omslagsfliken finns ett foto på Christie, en kort text om henne, information om omslagstecknare, boknumret, förlagsnamnet och ISBN-numret.