Titel: Vem var den skyldige?

Förlag: Bokförlaget Aldus/Bonniers

Tryckår: 1971

Tryckeri: Alb. Bonniers Boktryckeri Stockholm

Originaltitel: The Murder on the Links 1923 (Brittiska utgåvan) och The Murder on the Links 1923 (Amerikanska utgåvan)

Översatt av: Karin Jensen (född Lidforss 1866-1928)

Omslag: Olof Johansson & P. G. Arctædius

Serie: Zebra-bok nummer 248. Andra upplagan

Bindning: Pocket

Storlek: 180 x 110 millimeter

Pris: 5:25 (inkl. moms.)

Sidantal: 192

Problemlösare: Hercule Poirot (tillsammans med Kapten Arthur Hastings)

 

DETALJER: Första i boken kommer titelsidan med författarnamnet, titeln, seriens logoyp och namn samt förlagsnamnet. PÅ titelsidans baksida står originalets titel, copyrighten, omslagstecknarnas namn, tryckorten, tryckeriets namn samt årtalet.

På nästkommande sida (sidan tre) börjar boken med:

Mitt ressällskap

Texten slutar på sidan 192.