Bild 2: Ryggen     Bild 3: Bakre omslaget

Titel: Vem var den skyldige?

Förlag: Hasselgrens Förlagsbokhandel

Tryckår: 1945

Tryckeri: Tilgmanns Tryckeri. Helsingfors

Originaltitel: The Murder on the Links 1923 (Brittiska utgåvan) och The Murder on the Links 1923 (Amerikanska utgåvan)

Översatt av: Karin Jensen (född Lidforss 1866-1928)

Omslag: ?

Bindning: Häftad

Storlek: 195 x 131 millimeter.

Pris: 1:75

Sidantal: 191

Problemlösare: Hercule Poirot (tillsammans med Kapten Arthur Hastings)

 

DETALJER: Först kommer smutstitelsidan med titeln, baksidan är blank. Därefter följer titlesidan med författarnamnet, titeln, information om översättningen, förlagsstaden samt förlagets namn. På titelsidans baksida står tryckeriets namn, tryckorten samt tryckåret.

Därefter (på sidan fem) börjar boken med FÖRSTA KAPITLET Mitt ressällskap

Texten slutar på sidan 191 och baksidan är blank.