Bild 2: Ryggen     Bild 3: Bakre omslaget

Titel: Vem var den skyldige?

Förlag: AB. Lindqvists Förlag 

Tryckår: 1952

Tryckeri: Lindhska Boktryckeriet Örebro

Originaltitel: The Murder on the Links 1923 (Brittiska utgåvan) och The Murder on the Links 1923 (Amerikanska utgåvan)

Översatt av: Karin Jensen (född Lidforss 1866-1928)

Omslag: ?

Serie: Triangelböckerna Nummer 3

Bindning: Häftad

Storlek: 8:o

Pris: 3:75

Sidantal: 160

Problemlösare: Hercule Poirot (tillsammans med Kapten Arthur Hastings)

 

DETALJER: Först kommer smutstitelsidan med författarnamnet och titeln, baksidan är blank. Därefter kommer titelsidan med författarnamnet, titeln, information om översättningen, förlagsstaden samt förlagsnamnet. På titelsidans baksida står tryckorten, tryckåret samt tryckeriets namn.

På nästommande sida (sidan fem) börjar boken med FÖRSTA KAPITLET Mitt ressällskap

Texten slutar på sidan 160.