Följetonger

1930-talet

 

1932:

Mysteriet i Sittaford 1932 (Dagens Nyheter: Upplaga A – Stockholmsupplagan)1
Tidningen är även utgiven med en annan editionsbeteckning: Upplaga B – Nationalupplagan.

 

1933:

Lord Edgwares död 1933-1934 (Dagens Nyheter: Upplaga A – Stockholmsupplagan)2
Tidningen är även utgiven med en annan editionsbeteckning:
Upplaga B – Nationalupplagan.

 

1934:

På Orientexpressen 1934 (Svenska Dagbladet)3

Mannen i klyftan 1934 (Vårt Hem med Allt för Alla)4

 

1935:

Tragedi i tre akter 1935 (Vårt Hem)

Döden i luften 1935 (Hemmets Journal)5

 

1936:

ABC-morden 1936 (Vårt Hem)

Mord i Mesopotamien 1936 (Hemmets Veckotidning)

 

1937:

Korten på bordet 1937 (Dagens Nyheter: Upplaga A – Stockholmsupplagan)
Tidningen är även utgiven med en annan editionsbeteckning: Upplaga B – Nationalupplagan.

 

1938:

Hunden med bollen 1938 (Svenska Dagbladet)6

Döden på Nilen 1938 (Dagens Nyheter: Upplaga A – Stockholmsupplagan)7
Tidningen är även utgiven med en annan editionsbeteckning: Upplaga B – Nationalupplagan.

 

1939:

Hercule Poirot's jul 1939 (Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning)8

Döden till mötes 1939 (Vårt Hem)

 

1 Utgiven i bokform under titeln Mördande seans (1986).
   Publicerad i följetongsformat under titeln Borddansmysteriet (1969).

2 Utgiven i bokform under titeln Tretton vid bordet (1935).

3 Utgiven i bokform under titeln Mordet på Orientexpressen (1936).
   Publicerad i följetongsformat under boktiteln; Mordet på Orientexpressen (1955).

4 Utgiven i bokform under titeln Varför bad de inte Evans? (1943).

5 Utgiven i bokform under titeln Den flygande döden (1936).

6 Utgiven i bokform under titeln Det stumma vittnet (1961).
   Publicerad i följetongsformat under titlarna Stumt vittne (1960) respektive under boktiteln (1961-1962).

7 Publicerad i följetongsformat under titlarna Med döden ombord (1945) respektive Möte på Nilen (1961-1962).

8 Utgiven i bokform under titeln Hercule Poirots jul (1957) samt under titeln Poirots jul (2014) i annan översättning.
   Publicerad i följetongsformat under den första boktiteln; Hercule Poirots jul (2008-2009).