Bild 2: Ryggen     Bild 3: Bakre omslaget

Titel: Det stumma vittnet

Förlag: Bonniers

Tryckår: 1961        Utgivningsdatum: Okänt1.

Tryckeri: Alb. Bonniers boktryckeri Stockholm

Originalutgåva: Dumb Witness 1937 (Brittiska utgåvan)2
Utgiven i USA senare samma år under titeln Poirot Loses a Client.

Översättning: Elsa Mossner (1923-2001) och Mons Mossner (1920-1995)

Omslagstecknare/-makare: Per Beckman (1913-1989)

Bindning: Häftad.
Anm.! En detaljerad beskrivning över bokens inlaga finner du här.

Storlek: 210 x 132 millimeter

Pris: 15:75 kronor.

Sidantal: 253 sidor.

Huvudkaraktär: Hercule Poirot (tillsammans med Kapten Arthur Hastings)

Kommentar 1: Utgåvan förekommer även i en "variant": Läsexemplar för Bokhandeln.

Kommentar 2: En förteckning över samtliga senare tryckningar/upplagor finner du här.

 

1 Ursprungligen publicerad i följetongsformat under titeln Hunden med bollen 1938 (Svenska Dagbladet).

2 Ursprungligen publicerad i följetongsformat i USA under titeln Poirot Loses a Client 1936 (The Saturday Evening Post).
   Den första brittiska publiceringen förekommer i följetongsformat under titeln Mystery of Littlegreen House 1937 (Woman's Pictorial).
   Bokutgåvan är även utgiven i en "särskild" exportutgåva.