Det stumma vittnet

En detaljbeskrivning

 

FÖLJETONGEN:

Titeln är angiven på följande vis i titelhuvudet:
DET / STUMMA / VITTNET.

Kommentar (1): Det förekommer EJ något följetongsavsnitt den 4 augusti (Nr 178).
                             I nästkommande tidningsnummer – den 6 augusti (Nr 179) är följetongsavsnittet paginerat som nummer 26 istället för 25 och därefter fortsätter pagineringen med ett nummer högre än det
                             faktiska antalet, vilket medför att slutavsnittet är paginerat som nummer 70.

Kommentar (2): Följetongen är huvudsakligen publicerad med sju spalter per avsnitt, men undantag föreligger då ett antal avsnitt är publicerade i fyra (högre) spalter:
                            De avsnitt som är publicerade i fyra spalter är följande: Avsnitt tre (10 juli – Nr 156), avsnitt nio (17 juli – Nr 162), avsnitt tio (18 juli (Nr 163), avsnitt 21 (31 juli – Nr 174) samt
                            avsnitt 52 (5 september – Nr 205).
 

 

TIDNINGEN:

(1) På tidningens förstasida finns (bland annat) följande uppgifter angivna.

      • Tidningstitel: "NYASTE / Kristianstadsbladet".

      • Editionsbeteckningen förekommer (förmodligen) enbart på det sista tidningsnumret, det vill säga den 26 september (Nr 223).

(2) I redaktionsrutan finns (bland annat) följande uppgifter angivna.

      • Prenumerationspriser: "Postprenumeration och
                                                utbärning med bud
                                      Helår    70: ––        Kvartal    10: –– 
                                      Halvår  35: ––        Månad 7: ––
                                      Avhämtning på tidningens exp.
                                      Helår    67: ––        Kvartal    18: 25 
                                      Halvår  34: 50        Månad 6: 75
"