Titel: Poirot och det stora bussmysteriet

Författare: Nygren

Publicerad i: Sundsvalls Tidning

Tryckår: 2015        Utgivningsdatum: 14 februari

Nummer: ?

Tryckeri: Mittmedia print aktieoblag, Sundsvall

Redaktör och ansvarig utgivare: Anders Ingvarsson

Pris: ?

Sidantal: ?

Huvudkaraktär: Hercule Poirot