Titel: Philomel Cottage

Ingår i: Selected Short Stories

Författare (Redaktör): Arthur M. Jensen

Förlag: The Nature Method Publishing Companies1        Förlagsorter: Amsterdam · Copenhagen · Helsingfors · Munich · Oslo · Stockholm · Zurich2

Tryckår: Ej angivet [19493]

Tryckeri: Det Berlingske Bogtrykkeri        Boknummer: 93

Novellens originaltitel: Philomel Cottage (1924).

Översättare: På originalspråk.

Omslag: Ej angiven.

Serie: "English by The Nature Method"4

Bindning: Häftad.

Pris: Ej angivet.

Sidantal: Novellen förekommer på sidorna 233-272

Huvudkaraktär: Fristående novell

 

1 Förlagsnamnet är angivet med enkom versaler på titelsidan: "THE NATUR METHOD PUBLISHING / COMPANIES".

2 Förlagsorterna är angivna med enkom versaler på titelsidan: "AMSTERDAM · COPENHAGEN · HELSINGFORS · MUNICH / OSLO · STOCKHOLM · ZURICH".

3 Förordet är daterat till januari 1949.

4 Bokserien är angiven med enkom versaler på främre omslaget: "ENGLISH BY THE NATURE METHOD".