Bild 2: Ryggen     Bild 3: Bakre omslaget

Titel: ABC-morden

Förlag: Albert Bonniers förlag

Tryckår: 1938

Tryckeri: Alb. Bonniers Boktryckeri Stockholm

Originaltitel: The A.B.C. Murders 1936 (Brittiska utgåvan)
Utgiven i USA samma år, se: Amerikanska utgåvan.

Översättare: Einar Thermænius (1889-1955)

Omslag: Birger Lundquist (1910-1952)

Serie: Bonniers detektivromaner (Pistolserien).
På främre omslaget: De bästa detektivromanerna. 

Bindning: Häftad.
Förlagsetikett Å&Å på insidan av främre omslaget.

Storlek: 8:o

Pris: 4:50 kronor.

Sidantal: 262 sidor.

Problemlösare: Hercule Poirot (tillsammans Kapten Arthur Hastings med Överinspektör James Japp)

 

DETALJER:

Första sidan i boken är smutstitelsidan med författarnamnet och titeln. Smutstitelsidans baksida är blank och därefter följer titelsidan med författarnamnet, titeln, översättarens namn, förlagets logotyp, förlagsorten och förlagsnamnet. På titelsidans baksida står originalets titel, tryckorten, tryckeriets namn och årtalet.

På nästkommande sida (sidan fem) börjar boken med:
FÖRORD AV KAPTEN ARTHUR HASTINGS

Texten slutar på sidan 260, på sidorna 261-262 finns en innehållsförteckning och därefter följer ett eftersättsblad.