ABC-morden

Här nedan följer en förteckning över de varianttyper som jag har identifierat av den häftade utgåvan av ABC-morden från 1938.

Förteckningen är sorterad i bokstavsordning efter typ av variant.

 

1. Förlagsetiketterad.

2. Triangelstämplad.