Allas

Här nedan följer en förteckning över alla publiceringar i Allas

Förteckningen är sorterad i publiceringsordning

 

1980-talet:

1. 1982 - Nummer 51: Äventyret med julpuddingen

2. 1987 - Nummer 51-52: En klenod till samlingen

 

1990-talet:

3. 1994 - Nummer 13-14: Villa Näktergal

4. 1995 - Nummer 51: Testamentet som inte fanns

5. 1997 - Nummer 50-51(/52): En jultragedi