Här nedan följer en förteckning över de detektivromaner som ingår i serien

Allers - Stora Serien

(Förteckningen sorterad i utgivningsordning)

 

1970-talet:

1. Isabella 1976 (Allers - Stora serien nummer 1)

2. Skild från dig i vårens dagar: En kvinnas historia 1976 (Allers - Stora serien nummer 2)

3. Mor och dotter 1977 (Allers - Stora serien nummer 4)

4. Bördan 1978 (Allers - Stora serien nummer 8)