Start
Amerikanska original
Brittiska original
Svenska original
Följetonger
Index
Noveller
Referenslitteratur
Söklista

Här nedan listar jag samtliga amerikanska originalupplagor efter det decennium de är utgivna:

(OBS! I relation till en del av titlarna finns även information om eventuella följetonger, givet att dessa är publicerade innan eller samma år som bokupplagan)

 

1920's

 

1930's

 

1940's

 

1950's

 

1960's

 

1970's

 

1980's

 

1990's

 

2000's

 

Plays

 

Mary Westmacott