Anthony Wilmot

Här nedan följer en förteckning över de novellpubliceringar Anthony Wilmot är redaktör för

Förteckningen är sorterad i utgivningsordning och utgår från titeln på det bidrag som Christie skrivit.

 

Noveller i antologier:

1970-talet:

1. Alltid på en tisdag 1979 (Månadsdeckaren nummer 221)