Astrid Borger

Här nedan följer en förteckning över Astrid Borgers översättningar

Förteckningen är sorterad efter kategori och därefter i utgivningsordning.

 

Detektivromaner:

1960-talet:

1. Ett sting i tummen... 1969 (Albert Bonniers Förlag) respektive (Schildts Förlag)

 

Följetonger:

1960-talet:

1. Ett sting i tummen 1969 (Svenska Dagbladet)