Bild 2: Ryggen     Bild 3: Bakre omslaget

Titel: Äventyret med julpuddingen och andra detektivnoveller

Förlag: Bonniers

Tryckår: 1961
(Utgiven 9 November)

Tryckeri: Alb. Bonniers boktryckeri Stockholm

Originaltitel: The Adventure of the Christmas Pudding and a Selection of Entrées 1960 (Brittisk novellsamling)

Översättning: Elsa Mossner (1923-2001) och Mons Mossner (1920-1995)

Omslag: Per Beckman (1913-1989)

Bindning: Häftad

Storlek: 210 x 132 millimeter.

Pris: 16:50 kronor.

Sidantal: 233 sidor.

Problemlösare: Hercule Poirot (tillsammans med Kapten Arthur Hastings) och Jane Marple

Kommentar 1: Förhandsannonserad som Äventyret med julpuddingen och andra historier.

Kommentar 2: Boken förekommer även i en variant, se: Läsecirkelsexemplar.

 

DETALJER: Först kommer smutstitelsidan med titeln (ej undertitel), baksidan är blank. Sedan följer titelsidan med titeln (och undertitel), författarnamnet och förlagsnamnet. På titelsidans baksida står översättarnas namn, originalets titel, copyrighten, tryckeriets namn, årtalet samt tryckorten. På nästa sida finns en innehållsförteckning, baksidan är blank.

På sidorna sju-åtta finns ett förord. Därefter (på sidan nio) börjar boken med Äventyret med julpuddingen

Texten slutar på sidan 233, sidan därefter är blank och på efterföljande (opaginerade) sida finns en förteckning över tidigare verk av Agatha Christie från och med En dos stryknin 1929 till och med Det stumma vittnet 1961. Sista sidan i boken är blank.

 

Novellsamling bestående av följande noveller:

1. Äventyret med julpuddingen [HP]

2. Mysteriet med den spanska kistan [HP]

3. Vad hände i tornrummet? [HP]

4. Den ödesdigra måltiden [HP + KAH]

5. Drömmen [HP]

6. En klenod till samlingen [JM]

 

Senare upplagor av denna novellsamling:

1. Äventyret med julpuddingen och andra detektivnoveller 1961 (Sjunde-nionde tusendet)

Kommentar: Se även (övriga) Bokformat.