Titel: Blodet på trottoaren

Ingår i: Medvind. 2 Antologi

Författare (Redaktörer): Lennart Husén (1921-)

Förlag: Natur och Kultur

Tryckår: 1992

Tryckeri: ?

Originalets titel: The Blood-Stained Pavement (1928).

Översättare: Britte-Marie Bergström (född Wendbladh, 1920-2005)

Omslag: ?        Illustratör: Richard Antonius.

Bindning: Inbunden.

Storlek: 24 centimeter

ISBN: 91-2759-158-1

Pris: 245 kronor.

Sidantal: Novellen förekommer på sidorna 77-84.
(Antologin omfattar totalt 317 sidor).

Problemlösare: Jane Marple.

 

Senare upplagor av denna titel:

Detta är den enda upplagan av denna titel.

 

Övriga novellpubliceringar:

1. Blodfläcken på trappstenen 1928 (Stockholms-Tidningen 18 mars)

2. Blodfläckarna på stenläggningen 1932 (Dagens Nyheter 27 november (Upplaga A - Stockholmsupplagan))
    Tidningen är även publicerad i en annan edition, se: Upplaga B - Nationalupplagan.

3. Blodet på stenläggningen 1943 (Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 21 augusti)

4. Damen i den röda klänningen 1980 (I novellsamlingen Damen i den röda klänningen)

5. Blodet på trottoaren 1990 (I novellsamlingen Miss Marples mysterier)

6. Blodet på trottoaren 1990 (Tidningen Vi nummer 15)

7. Blodet på trottoaren 1999 (I antologin Svenska Plus. Svenska för grundskolans senare del. Antologi C: Klassiskt och modernt)

Kommentar: Novellen förekommer även i talboksformat, se: The Blood-Stained Pavement 2017 (I novellsamlingen Miss Marple.
                   The Complete Short Stories).