Här nedan följer en förteckning över de böcker som ingår i serien

Böcker för fritiden och resan

(Förteckningen sorterad i utgivningsordning)

 

1930-talet:

1. Badortsmysteriet 1933 (Åhlén & Åkerlunds Förlag [Albert Bonnier] (Böcker för fritiden och resan))

2. En dos stryknin 1935 (Böcker för fritiden och resan)