Bogren

Här nedan följer en förteckning över de publiceringar där Bogren står för omslagsillustrationen

Förteckningen är sorterad i utgivningsordning och utgår från titeln på det bidrag Christie skrivit

 

Noveller i antologier:

1970-talet:

1. En bra kväll för mord 1978 respektive (Bra Deckare)