Här nedan följer en förteckning över de böcker som ingår i

Bonniers Folkbiblioteks Deckarserie

(Förteckningen är sorterad i utgivningsordning)

 

1950-talet:

1. Döden på Nilen 1956 (Bonniers Folkbiblioteks Deckarserie)

    Döden på Nilen 1956 (Bonniers Folkbiblioteks Deckarserie (Häftesomslag medbundet))

2. Ett mord annonseras 1957 (Bonniers Folkbiblioteks Deckarserie nummer 8)

3. Begravningar är farliga 1958 (Bonniers Folkbiblioteks Deckarserie)

4. Mord i Mesopotamien 1959 (Bonniers Folkbiblioteks Deckareserie)