Titel: Borddansmysteriet

Förlag: Svenska Dagbladet

Tryckår: 1969

Publiceringsdatum: Publicerad mellan 14 Augusti och 18 Oktober

Tryckeri: Svenska Dagbladets Tryckeri Stockholm

Originaltitel: The Murder at Hazelmoor 1931 (Amerikanska utgåvan) och The Sittaford Mystery 1931 (Brittiska utgåvan)

Svensk boktitel: Mördande seans 1986 (se nedan)

Översättare: Britte-Marie Bergström (född Wendbladh, 1920-2005)

Sidantal: 263

Problemlösare: Ingen i den här följetongen.

 

DETALJER: På titelsidan står det författarnamnet och titeln. På sidan två står det originalets titel, information om översättningen, tryckeriet, tryckeristaden samt årtalet. På sidan tre börjar boken med I.

 

Andra publiceringar som följetong:

Mysteriet i Sittaford 1932 (Dagens Nyheter)

Mysteriet i Sittaford 1958 (Sydsvenska Dagbladet Snällposten)

 

Bokformsoriginal:

Mördande seans 1986 (Albert Bonniers Förlag)

Mördande seans 1986 (Schildts Förlag)