Britte-Marie Wendbladh (sedermera Bergström)

Här nedan följer en förteckning över samtliga översättningar Britte-Marie Wendbladh (sedermera Bergström) står för.

Förteckningen är indelad i sju olika kategorier utifrån publiceringstyp.

 

Detektivromaner och novellsamlingar

 

Utdrag ur detektivromaner

 

Följetonger

 

Noveller i antologier

 

Novellixnoveller

 

Noveller i tidningar & tidskrifter

 

Ljudboksnoveller

 

Novellutdrag