Här nedan följer en förteckning över de böcker som ingår i serien

B. Wahlströms pocket

 

1990-talet:

1. Dolken från Tunis 1997 (B. Wahlströms pocket)

 

Senare upplaga:

(1) Dolken från Tunis 2005 (B. Wahlströms pocket (Första pocketupplagan i detta utförande))

     Dolken från Tunis 2006 (B. Wahlströms pocket (Första pocketupplagan i detta utförande, andra tryckningen))