Carl Olof Nyman

Här nedan följer en förteckning över de antologipublikationer Carl Olof Nyman är förlagsredaktör för.

Förteckningen är sorterad kronologiskt efter utgivningsdecennium.

 

1980-talet