Här nedan följer en förteckning över de publikationer Charles Hayward figurerar i

OBS! Länkarna går enbart till första upplagan av boken (oavsett om det är den amerikanska eller brittiska utgåvan)

 

1940-talet:

Crooked House 1949 (Amerikanska utgåvan)