Titel: Damen med slöjan

Ingår i: Arena: Svenska för grundskolans senare del. Antologi 2

Författare (Redaktörer): Lena Norée (1964-), Ulrika Lundén (1966-) och Tomas Bergsten (1951-)

Förlag: Natur och Kultur

Tryckår: 2002

Tryckeri: ?

Novellens originaltitel: The Veiled Lady (1923).

Översättare: Britte-Marie Bergström (född Wendbladh, 1920-2005)

Omslag (Grafisk form): Caroline Bagge        Bild (Till novellen): Otmar Thormann

Bindning: Inbunden i ett kartonnageband.

Storlek: 22 centimeter

ISBN: 91-27-73316-5 (Boken) respektive 91-27-86681-5 (CD)

Pris: 338 kronor

Sidantal: Novellen förekommer på sidorna 191-203 (antologin omfattar totalt 312 sidor + 2 CD).

Problemlösare: Hercule Poirot (tillsammans med Kapten Arthur Hastings och Överinspektör James Japp)

Kommentar: Till antologin finns även en arbetsbok, se: Arena: Svenska för grundskolans senare del. Temabok 2

 

Övriga novellpubliceringar:

1. Den beslöjade damen 1972 (I antologin Alfred Hitchcock berättar skräckrysare om BROTT)

2. Den beslöjade damen 1977 (I novellsamlingen Damen med slöjan)

3. Damen med slöjan 1990 (I novellsamlingen Poirots problem)

Kommentar: Novellen förekommer även i ljudboksformat, se: Damen med slöjan 2018 (Ljudboksnovell)

 

Senare upplagor av denna titel:

1. Arena. Svenska för grundskolans senare del. Antologi 2 Årtal? (Andra tryckningen)

2. Arena. Svenska för grundskolans senare del. Antologi 2 2005 (Tredje tryckningen)

3. Arena. Svenska för grundskolans senare del. Antologi 2 2006 (Fjärde tryckningen)