Bild 2: Ryggen     Bild 3: Bakre omslaget

Titel: De fyra stora

Förlag: Bokförlaget Aldus/Bonniers

Tryckår: 1969

Tryckeri: Alb. Bonniers Boktryckeri Stockholm

Originaltitel: The Big Four 1927 (Brittiska utgåvan)
Utgiven i USA samma år, se: Amerikanska utgåvan.
OBS! Även sedermera publicerad i novellversionen, se: The Big Four 2016 (Detective Club Crime Classics 1)

Översättare: Alice Thörnblad

Omslag: Olof Johansson & P. G. Arctædius

Serie: Zebra-bok Nummer 254. Första upplagan

Bindning: Pocket

Storlek: 190 x 110 millimeter.

ISSN: 99-0359983-8

Pris: 4:05 (inkl. 11,1% moms. 4:50 kronor).

Sidantal: 167 sidor.

Problemlösare: Hercule Poirot (tillsammans med Kapten Arthur Hastings och Överinspektör James Japp)

Kommentar: Tidigare utgiven under titeln De fyra 1929.

 

DETALJER: Först i boken kommer titelsidan med författarnamnet, titeln, seriens logotype, texten En Zebra-bok samt förlagsnamnet. På titelsidans baksida står översättarens namn, originalets titel, copyright, omslagstecknarnas namn, namn på landet där boken är tryckt, tryckorten, tryckeriets namn samt årtalet.

På nästkommande sida (sidan tre) börjar boken med:

Ett oväntat besök

Texten slutar på sidan 167, baksidan är blank och på sidan efterföljande sida finns en förteckning över tidigare böcker i serien från 220 David Ely: Trot till och med 254 Agatha Christie: De fyra stora. Baksidan till förteckningssidan är blank och till sist kommer tre eftersättsblad.

 

Senare upplagor av denna titel:

1. De fyra stora 1971 (Zebra-bok nummer 254 (Andra upplagan))

Kommentar: Se även Novellpublicering respektive (övriga) Bokformat.