Bild 2: Ryggen     Bild 3: Bakre omslaget

Titel: De fyra stora

Förlag: Bokförlaget Aldus/Bonniers

Tryckår: 1969

Tryckeri: Alb. Bonniers Boktryckeri Stockholm

Originaltitel: The Big Four 1927 (Brittiska utgåvan) och The Big Four 1927 (Amerikanska utgåvan)

Översättare: Alice Thörnblad

Omslag: Olof Johansson & P. G. Arctædius

Serie: Zebra-bok Nummer 254. Första upplagan

Bindning: Pocket

Storlek: 190 x 110 millimeter.

ISSN: 99-0359983-8

Pris: 4:05 (inkl. 11,1% moms. 4:50)

Sidantal: 167

Problemlösare: Hercule Poirot (tillsammans med Kapten Arthur Hastings och Överinspektör James Japp)

Kommentar: Tidigare utgiven under titeln De fyra 1929.

 

DETALJER: Först i boken kommer titelsidan med författarnamnet, titeln, seriens logotype, texten En Zebra-bok samt förlagsnamnet. På titelsidans baksida står översättarens namn, originalets titel, copyright, omslagstecknarnas namn, namn på landet där boken är tryckt, tryckorten, tryckeriets namn samt årtalet.

På nästkommande sida (sidan tre) börjar boken med: Ett oväntat besök

Texten slutar på sidan 167, baksidan är blank och på sidan efterföljande sida finns en förteckning över tidigare böcker i serien från 220 David Ely: Trot till och med 254 Agatha Christie: De fyra stora. Baksidan till förteckningssidan är blank och till sist kommer tre eftersättsblad.

 

Novellpublicering (Boken består av sammanfogade noveller och en av dessa har publicerats separat):

Ett schackproblem 1954 (Lektyr)

 

Senare upplagor av denna titel:

De fyra stora 1971 (Zebra-bok nummer 254 (Andra upplagan))

De fyra stora 1996 (Talbok, Kasettband)

De fyra stora 2005 (Talbok, CD-R)

De fyra stora 2019 (Ljudbok)