Här nedan följer en förteckning över de böcker som ingår i

Delfinserien

(Förteckningen sorterad i utgivningsordning)

 

1960-talet:

1. Tio små negerpojkar 1961 (Delfinserien nummer 47 (Första upplagan))

2. Ett mord annonseras 1962 (Delfinserien nummer 73 (Första upplagan))

3. Mordet på Orientexpressen 1964 (Delfinserien nummer 110 (Första upplagan))

4. Liket i biblioteket 1964 (Delfinserien nummer 134 (Första upplagan))

5. Tretton vid bordet 1965 (Delfinserien nummer 180 (Första upplagan))

6. Fem små grisar 1966 (Delfinserien nummer 213 (Första upplagan))

7. Mordet i prästgården 1967 (Delfinserien nummer 263 (Första upplagan) (Recensionsexemplar))

    Mordet i prästgården 1967 (Delfinserien nummer 263 (Första upplagan))

8. Ett karibiskt mysterium 1968 (Delfinserien nummer 281 (Första upplagan))

9. Klockan K 1968 (Delfinserien nummer 289 (Första upplagan))

10. N eller M? 1968 (Delfinserien nummer 290 (Första upplagan))

11. Samvetskval 1968 (Delfinserien nummer 291 (Första upplagan))

12. ABC-morden 1968 (Delfinserien nummer 292 (Första upplagan))

13. Begravningar är farliga 1968 (Delfinserien nummer 304 (Första upplagan))

14. 4.50 från Paddington 1969 (Delfinserien nummer 318 (Första upplagan))

      4.50 från Paddington 1969 (Delfinserien nummer 318 (Första upplagan) (Bonniers Bokklubb))

15. Mord på ljusa dagen 1969 (Delfinserien nummer 326 (Första upplagan))

 

1970-talet:

16. Hemligheten på Chimneys 1970 (Delfinserien nummer 368 (Första upplagan))

17. Högt vatten 1970 (Delfinserien nummer 347 (Första upplagan))

18. Cyankalium och champagne 1971 (Delfinserien nummer 383 (Första upplagan))

      Cyankalium och champagne 1971 (Delfinserien nummer 383 (Första upplagan) (Snedtryckt titelsida))

      Cyankalium och champagne 1971 (Delfinserien nummer 383 (Första upplagan) (Snedtryckt titelsida) (Förlagscancellerat pris))

19. Mord i Mesopotamien 1971 (Delfinserien nummer 384)

      Mord i Mesopotamien 1971 (Delfinserien nummer 384 (Förlagscancellerat pris))

      Mord i Mesopotamien 1971 (Delfinserien nummer 384 (Förlagscancellerat pris) (Förskjuten rygg))

20. Mrs McGinty är död 1971 (Delfinserien nummer 385 (Första upplagan))

21. En dos stryknin 1972 (Delfinserien nummer 430 (Första upplagan))

22. Katt bland duvor 1972 (Delfinserien nummer 446 (Första upplagan))

23. Skospännet 1973 (Delfinserien nummer 463 (Första upplagan))

24. Hercule Poirots jul 1973 (Delfinserien nummer 472)

25. Tredje flickan 1974 (Delfinserien nummer 487)

26. Poirots små grå celler 1974 (Delfinserien nummer 506) (Recensionsexemplar)

      Poirots små grå celler 1974 (Delfinserien nummer 506)

27. Den gula hästen 1975 (Delfinserien nummer 510 (Första upplagan))

28. Döden till mötes 1975 (Delfinserien nummer 528)

29. Nemesis 1976 (Delfinserien nummer 552)

30. Ridå. Hercule Poirots sista fall 1976 (Albert Bonniers Förlag (Delfinserien nummer 557))

      Ridå. Hercule Poirots sista fall 1976 (Albert Bonniers Förlag (Delfinserien nummer 557) (Bonniers Bokklubb))

      Ridå. Hercule Poirots sists fall 1976 (Albert Bonniers Förlag (Delfinserien nummer 557) (Förskjuten rygg))

31. Varför bad de inte Evans? 1977 (Delfinserien nummer 568 (Första upplagan))

32. Miss Marples sista fall 1978 (Delfinserien nummer 596)

33. Döden på Nilen 1978 (Delfinserien nummer 619)

34. Korten på bordet 1979 (Delfinserien nummer 620)

35. Den flygande döden 1979 (Delfinserien nummer 621)

 

1980-talet:

36. Destination okänd 1980 (Delfinserien nummer 650 (Recensionsexemplar))

      Destination okänd 1980 (Delfinserien nummer 650)

37. En ficka full med råg 1980 (Delfinserien nummer 655)

38. Prövad oskuld 1980 (Delfinserien nummer 670)

39. Långa skuggor 1981 (Delfinserien nummer 673)

40. Slutet blir döden 1981 (Delfinserien nummer 674)

41. Gropen 1981 (Delfinserien nummer 672)

42. Spegeln sprack från kant till kant 1981 (Delfinserien nummer 685)

 

Senare upplagor:

(1) Tio små negerpojkar 1963 (Delfinserien nummer 47 (Andra upplagan))

     Tio små negerpojkar 1965 (Delfinserien nummer 47 (Tredje upplagan))

     Tio små negerpojkar 1967 (Delfinserien nummer 47 (Fjärde upplagan))

     Tio små negerpojkar 1969 (Delfinserien nummer 47 (Femte upplagan))

     Tio små negerpojkar 1970 (Delfinserien nummer 47 (Sjätte upplagan))

     Tio små negerpojkar 1972 (Delfinserien nummer 47 (Sjunde upplagan))

     Tio små negerpojkar 1974 (Delfinserien nummer 47 (Åttonde upplagan))

     Tio små negerpojkar 1977 (Delfinserien nummer 47 (Nionde upplagan))

(2) Ett mord annonseras 1964 (Delfinserien nummer 73 (Andra upplagan))

     Ett mord annonseras 1967 (Delfinserien nummer 73 (Tredje upplagan))

     Ett mord annonseras 1971 (Delfinserien nummer 73 (Fjärde upplagan))

     Ett mord annonseras 1973 (Delfinserien nummer 73 (Femte upplagan))

     Ett mord annonseras 1979 (Delfinserien nummer 73 (Ny upplaga))

(3) Mordet på Orientexpressen 1965 (Delfinserien nummer 110 (Andra upplagan))

     Mordet på Orientexpressen 1970 (Delfinserien nummer 110 (Tredje upplagan) (Bonniers bokklubb))

     Mordet på Orientexpressen 1970 (Delfinserien nummer 110 (Tredje upplagan))

     Mordet på Orientexpressen 1973 (Delfinserien nummer 110 (Fjärde upplagan))

     Mordet på Orientexpressen 1974 (Delfinserien nummer 110 (Femte upplagan))

     Mordet på Orientexpressen 1977 (Delfinserien nummer 110 (Sjätte upplagan))

(4) Liket i biblioteket 1965 (Delfinserien nummer 134 (Andra upplagan))

     Liket i biblioteket 1971 (Delfinserien nummer 134 (Tredje upplagan))

     Liket i biblioteket 1979 (Delfinserien nummer 134 (Fjärde upplagan))

(5) Tretton vid bordet 1969 (Delfinserien nummer 180 (Andra upplagan))

     Tretton vid bordet 1971 (Delfinserien nummer 180 (Tredje upplagan))

     Tretton vid bordet 1973 (Delfinserien nummer 180 (Fjärde upplagan))

(6) Fem små grisar 1969 (Delfinserien nummer 213 (Andra upplagan))

     Fem små grisar 1969 (Delfinserien nummer 213 (Andra upplagan) (Bonniers Bokklubb))

     Fem små grisar 1971 (Delfinserien nummer 213 (Tredje upplagan))

(7) Mordet i prästgården 1968 (Delfinserien nummer 263 (Andra upplagan))

     Mordet i prästgården 1971 (Delfinserien nummer 263 (Tredje upplagan))

(8) Ett karibiskt mysterium 1969 (Delfinserien nummer 281 (Andra upplagan))

     Ett karibiskt mysterium 1971 (Delfinserien nummer 281 (Tredje upplagan))

(9) Klockan K 1970 (Delfinserien nummer 289 (Andra upplagan))

     Klockan K 1974 (Delfinserien nummer 289 (Tredje upplagan))

(10) N eller M? 1970 (Delfinserien nummer 290 (Andra upplagan))

(11) Samvetskval 1970 (Delfinserien nummer 291 (Andra upplagan))

       Samvetskval 1974 (Delfinserien nummer 291 (Tredje upplagan))

       Samvetskval 1974 (Delfinserien nummer 291 (Tredje upplagan) (Förskjuten rygg))

       Samvetskval 1977 (Delfinserien nummer 291 (Fjärde upplagan))

(12) ABC-morden 1971 (Delfinserien nummer 292 (Andra upplagan))

       ABC-morden 1971 (Delfinserien nummer 292 (Andra upplagan) (Förskjuten rygg))

       ABC-morden 1974 (Delfinserien nummer 292 (Tredje upplagan))

(13) Begravningar är farliga 1971 (Delfinserien nummer 304 (Andra upplagan))

       Begravningar är farliga 1980 (Delfinserien nummer 304 (Tredje upplagan))

(14) 4.50 från Paddington 1972 (Delfinserien nummer 318 (Andra upplagan))

       4.50 från Paddington 1973 (Delfinserien nummer 318 (Andra upplagan, ny utgåva))

(15) Mord på ljusa dagen 1970 (Delfinserien nummer 326 (Andra upplagan))

       Mord på ljusa dagen 1970 (Delfinserien nummer 326 (Andra upplagan) (Förlagscancellerat pris))

       Mord på ljusa dagen 1973 (Delfinserien nummer 326 (Tredje upplagan))

(16) Hemligheten på Chimneys 1972 (Delfinserien nummer 368 (Andra upplagan))

       Hemligheten på Chimneys 1981 (Delfinserien nummer 368 (Tredje upplagan))

(17) Högt vatten 1971 (Delfinserien nummer 347 (Andra upplagan))

(18) Cyankalium och champagne 1973 (Delfinserien nummer 383 (Andra upplagan))

       Cyankalium och champagne 1980 (Delfinserien nummer 383 (Tredje upplagan))

(20) Mrs McGinty är död 1973 (Delfinserien nummer 385 (Andra upplagan))

(21) En dos stryknin 1973 (Delfinserien nummer 430 (Andra upplagan))

(22) Katt bland duvor 1974 (Delfinserien nummer 446 (Andra upplagan))

       Katt bland duvor 1974 (Delfinserien nummer 446 (Andra upplagan) (Förskjuten rygg))

       Katt bland duvor 1981 (Delfinserien nummer 446 (Ny upplaga))

(23) Skospännet 1974 (Delfinserien nummer 463 (Andra upplagan))

       Skospännet 1974 (Delfinserien nummer 463 (Andra upplagan) (Felskurna sidor)

(27) Den gula hästen 1977 (Delfinserien nummer 510 (Andra upplagan))

(31) Varför bad de inte Evans? 1978 (Delfinserien nummer 568 (Andra upplagan))

 

       Kommentar: Här nedan följer ett antal extra register för att kategorisera olika typer av varianter inom Delfinserien:

       Bonniers Bokklubb

       Feltryckta upplagor

       Förlagscancellerade

       Omslagstryckt biblioteksindelning

       Omslagstryckt prisuppgift

       Recensionsexemplar