Här nedan följer en förteckning över de böcker (med bidrag av Christie) som ingår i serien

Deltas Deckare

(Förteckningen utgår från titeln på Christies verk)

 

1970-talet:

1. Villa Näktergalen 1978 (Deltas Deckare 2)