Titel: Den blå pelargonen

Ingår i: Kvinnans list. En deckarantologi

Författare (Redaktör): Jan Broberg (1932-2012)

Förlag: En bok för alla

Tryckår: 1997

Tryckeri: Nørhaven Rotation, Viborg, Danmark

Novellens originaltitel: The Blue Geranium (1929).

Översättare: Britte-Marie Bergström (född Wendbladh, 1920-2005)

Omslag: BokMakarna Bohman & Dahlström

Serie: En bok för alla

Bindning: Pocket

Storlek: 175 x 106 millimeter.

ISBN: 91-7448-952-6

ISSN: 99-0130108-4

Pris: 28 kronor.

Sidantal: Novellen förekommer på sidorna 10-27 (antologin omfattar totalt 352 sidor).

Problemlösare: Jane Marple

Kommentar: Novellen hämtad från Miss Marples mysterier 1990.

 

Senare upplagor av denna titel:

1. Kvinnans list. En deckarantologi 2004 (Talbok, CD-R)

 

Övriga novellpubliceringar:

1. Den blå pelargonian 1933 (Dagens Nyheter 12 februari)

2. Blå geranium 1943 (Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 18 september)

3. Den blå pelargonen 1976 (Husmodern nummer 29-30)

4. Den blå geranien 1977 (I novellsamlingen Damen med slöjan)

5. Den blå geranien 1990 (I novellsamlingen Miss Marples mysterier)

6. Den blå pelargonen 2001 (Hemmets Veckotidning nummer 31)

7. Den blå pelargonen 2015 (En novell från Novellix 68)

    Kommentar: Novellen förekommer även i talboksformat, se: The Blue Geranium 2017 (I novellsamlingen Miss Marple. The Complete Short Stories).