Bild 2: Ryggen     Bild 3: Bakre omslaget

Titel: Den gula hästen

Förlag: Bonniers (Albert Bonniers Förlag)

Tryckår: 1962

Tryckeri: Alb. Bonniers boktryckeri Stockholm

Originaltitel: The Pale Horse 1961 (Brittiska utgåvan) och The Pale Horse 1962 (Amerikanska utgåvan)

Översättning: Sven Bergström (1920-1976)

Omslag: Per Beckman (1913-1989)

Bindning: Häftad

Storlek: 210 x 132 millimeter.

Pris: 14:75

Sidantal: 188

Problemlösare: Mrs. Ariadne Oliver

 

DETALJER: Först kommer smutstitelsidan med författarnamnet och titeln, på baksidan finns en förteckning över tidigare böcker av Agatha Christie från och med En dos stryknin 1929 till och med Äventyret med julpuddingen 1961. Sedan följer titelsidan med författarnamnet, titeln, texten Detektivroman och förlagsnamnet. På titelsidans baksida står översättarens namn, originalets titel, copyrighten, tryckeriets namn, årtalet samt tryckeristaden. På nästa sida finns ett förord av Mark Easterbrook, baksidan är blank

På nästa sida (sidan sju) börjar boken med

I. Mark Easterbrooks berättelse 

Texten slutar på sidan 188 och sist kommer två eftersättsblad.

 

Följetongspublicering:

Den gula hästen 1962-1963 (Svensk Damtidning).

 

Senare upplagor av denna titel (i bokform):

Den gula hästen 1962 (Trettonde-fjortonde tusendet)

Den gula hästen 1964 (Zebra-bok nummer 181)

Den gula hästen 1975 (Delfinserien nummer 510 (Första upplagan))

Den gula hästen 1977 (Delfinserien nummer 510 (Andra upplagan))

Den gula hästen 1985 (Albert Bonniers Förlag)

Den gula hästen 1985 (Schildts Förlag)

Den gula hästen 1988 (Bonnierpocket)

Den gula hästen 2004 (Storstilsbiblioteket nummer 711)

Den gula hästen 2018 (Ljudbok)