Titel: Den gula hästen

Förlag: Saxon & Lindströms Förlags AB

Publicerande tidning: Svensk Damtidning

Tryckår: 1962-1963

Publiceringsnummer: Nummer 44 år 1962 till nummer 7 år 1963

Tryckeri: Saxon & Lindströms Fotogravyranstalt, Stockholm

Originaltitel: The Pale Horse 1961 (Brittiska utgåvan) och The Pale Horse 1962 (Amerikanska utgåvan)

Svensk boktitel: Den gula hästen 1962

Översättning: Sven Bergström (1920-1976)

Illustratör: Curt Blixt (1912-2000)

Sidantal: Ej löpande paginering.

Pris: 80 öre per tidning (oms inräknad)

Problemlösare: Mrs. Ariadne Oliver

 

Andra publiceringar som följetong:

-