Bild 2: Ryggen     Bild 3: Bakre omslaget

Titel: Det stumma vittnet

Förlag: Bonniers

Tryckår: 1961

Tryckeri: Alb. Bonniers boktryckeri Stockholm

Originaltitel: Dumb Witness 1937 (Brittiska utgåvan)
Utgiven i USA samma år under titeln Poirot Loses a Client.

Översättning: Elsa Mossner (1923-2001) och Mons Mossner (1920-1995)

Omslag: Per Beckman (1913-1989)

Bindning: Häftad

Storlek: 210 x 132 millimeter

Pris: 15:75 kronor.

Sidantal: 253 sidor.

Problemlösare: Hercule Poirot (tillsammans med Kapten Arthur Hastings)

Kommentar: Boken förekommer även i en variant, se: Läsexemplar för Bokhandeln.

 

DETALJER: Först kommer smutstitelsidan med titeln, baksidan är blank. Sedan följer titelsidan med författarnamnet, titeln, texten Detektivroman och förlagsnamnet. På titelsidans baksida står översättarnas namn, originalets titel, copyrighten, tryckeriets namn, årtalet samt tryckeristaden.

På nästa sida (sidan fem) börjar boken med:

I Härskarinnan i Littlegreen House

Texten slutar på sidan 251, sidan 252 är blank och på sidan 253 finns en innehållsförteckning. På sidan 254 finns en förteckning över tidigare verk av Agatha Christie från och med En dos stryknin 1929 till och med Katt bland duvor 1960. Till sist kommer ett eftersättsblad.

 

Senare upplagor av denna titel:

1. Det stumma vittnet 1961 (Nionde-elfte tusendet)

2. Det stumma vittnet 1965 (Zebra-bok nummer 194) 

3. Det stumma vittnet 1974

4. Det stumma vittnet 1978 (11/20 tusendet)

5. Det stumma vittnet 1984 (Boksam)

6. Det stumma vittnet 1987 (Underhållningsbokklubben (Första tryckningen) (Gul titeltext på omslagets rygg))
    Boken finns även utgiven i en variant: Vit titeltext på omslagets rygg.

7. Det stumma vittnet 1991 (Underhållningsbokklubben (Andra tryckningen))

8. Det stumma vittnet 2015

9. Det stumma vittnet 2016 (Ny tryckning av upplagan från 2015)

10. Det stumma vittnet 2017 (Ny tryckning av upplagan från 2015)

11. Det stumma vittnet 2018 (Ny tryckning av upplagan från 2015)

12. Det stumma vittnet 2019 (Ny tryckning av upplagan från 2015)

13. Det stumma vittnet 2020 (Ny tryckning av upplagan från 2015)

14. Det stumma vittnet 2021 (Ny tryckning av upplagan från 2015)

15. Det stumma vittnet 2022 (Ny tryckning av upplagan från 2015)

Kommentar: Se även Följetongsformat respektive (övriga) Bokformat.