Titel: Det stumma vittnet

Förlag: Sölvesborgs-Tidningen

Tryckår: 1961-1962

Publiceringsdatum: Publicerad mellan 31 Oktober 1961 och 7 Februari 1962

Tryckeri: Sölvesborgs Boktryckeri (AB Blekinge Läns Tidning)

Originaltitel: Dumb Witness 1937 (Brittiska utgåvan) och Poirot Loses a Client 1937 (Amerikanska utgåvan)

Svensk boktitel: Det stumma vittnet 1961 (se nedan)

Översättare: Ej angiven.

Pris: 30 öre per tidning.

Sidantal: Spaltföljetong i sammanlagt 79 avsnitt.

Problemlösare: Hercule Poirot (tillsammans med Kapten Arthur Hastings)

 

Andra publiceringar som följetong:

Hunden med bollen 1938 (Svenska Dagbladet)

Stumt vittne 1960 (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning)

Det stumma vittnet 1962 (Hallandsposten)

 

Bokformsoriginal:

Det stumma vittnet 1961 (Läsexemplar)

Det stumma vittnet 1961