Titel: Det stumma vittnet

Publicerad i: Hallandsposten

Tryckår: 1962

Publiceringsdatum: Publicerad mellan 3 April och 10 Juli

Tryckeri: Joh. A. Svenssons Boktryckeri, Kommanditbolag, Halmstad

Originaltitel: Dumb Witness 1937 (Brittiska utgåvan)
Utgiven i USA samma år under titeln Poirot Loses a Client.

Svensk boktitel: Det stumma vittnet 1961

Ansvarig utgivare: Henrik F. Svensson

Översättare: För Hallandsposten

Illustrationer: Ej illustrerad.

Pris: 35 öre per tidning (Lösnummerpris)

Sidantal: Spaltföljetong i 78 avsnitt
Sju spalter per avsnitt förutom sista avsnittet som enbart omfattar sex spalter.

Problemlösare: Hercule Poirot (tillsammans med Kapten Arthur Hastings)

 

Övriga följetongspubliceringar:

1. Hunden med bollen 1938 (Svenska Dagbladet)

2. Stumt vittne 1960 (Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning)

3. Det stumma vittnet 1961-1962 (Sölvesborgs-Tidningen)