Titel: Det stumma vittnet

Förlag: Hallandsposten

Tryckår: 1962

Publiceringsdatum: Publicerad mellan 3 April och 10 Juli. (Förhandsannonsering den 2 April)

Tryckeri: ?

Originaltitel: Dumb Witness 1937 (Brittiska utgåvan) och Poirot Loses a Client 1937 (Amerikanska utgåvan)

Svensk boktitel: Det stumma vittnet 1961 (se nedan)

Översättare: ?

Sidantal: ?

Problemlösare: Hercule Poirot (tillsammans med Kapten Arthur Hastings)

 

Andra publiceringar som följetong:

Hunden med bollen 1938 (Svenska Dagbladet)

Stumt vittne 1960 (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning)

Det stumma vittnet 1961-1962 (Sölvesborgs-Tidningen)

 

Bokformsoriginal:

Det stumma vittnet 1961 (Läsexemplar)

Det stumma vittnet 1961