Titel: Det stumma vittnet

Förlag: Albert Bonniers Förlag

Tryckår: 1965

Tryckeri: Alb. Bonniers Boktryckeri Stockholm

Originaltitel: Dumb Witness 1937 (Brittiska utgåvan) och Poirot Loses a Client 1937 (Amerikanska utgåvan)

Översättning: Elsa Mossner (1923-2001) och Mons Mossner (1920-1995)

Omslag: ?

Serie: Zebra-bok Nummer 194

Bindning: Pocket

Storlek: 180 x 111 millimeter.

Pris: 4:10 (inkl. oms. 4:50). Förlagscancellerat pris. Etikett på bakre omslaget som förkunnar priset 4:50 inkl. oms.

Sidantal: 215

Problemlösare: Hercule Poirot (tillsammans med Kapten Arthur Hastings)

 

DETALJER: Först kommer titelsidan med författarnamnet, titeln, seriens logotyp och namn samt förlagsnamnet. På titalsidans baksida står översättarnas namn, originalets titel, copyrighten, tryckeristaden, tryckeriets namn samt tryckåret.

På nästkommande sida (sidan tre) börjar boken med I Härskarinnan i Littlegree House

Texten slutar på sidan 215 och på sista sidan finns reklam för nästkommande två nummer i serien (Nummer 195 Folke Mellvig Sist till kavr och Nummer 196 Sébastien Japrisot Dödens kupe.