Titel: Det stumma vittnet

Förlag: BookMark

Tryckår: 2014

Tryckeri: ?

Originaltitel: Dumb Witness 1937 (Brittiska utgåvan) och Poirot Loses a Client 1937 (Amerikanska utgåvan)

Översättning: Elsa Mossner (1923-2001) och Mons Mossner (1920-1995)

Omslag: Sara R. Acedo

Bindning: E-bok

Storlek: ?

ISBN: 978-91-75471-44-0

Pris: ?

Sidantal: ?

Problemlösare: Hercule Poirot (tillsammans med Kapten Arthur Hastings)