Titel: Det stumma vittnet

Förlag: Bookmark Förlag

Tryckår: 2015

Tryckeri: Holmberg, Malmö

Originaltitel: Dumb Witness 1937 (Brittiska utgåvan) och Poirot Loses a Client 1937 (Amerikanska utgåvan)

Översättning: Elsa Mossner (1923-2001) och Mons Mossner (1920-1995)

Omslag: ?

Bindning: Häftad

Storlek: ?

ISBN: 978-91-88171-69-6

Pris: ?

Sidantal: 310

Problemlösare: Hercule Poirot (tillsammans med Kapten Arthur Hastings)