Bild 2: Ryggen     Bild 3: Bakre omslaget

Titel: Det stumma vittnet

Förlag: Bonniers

Tryckår: 1961

Tryckeri: Alb. Bonniers boktryckeri Stockholm

Originaltitel: Dumb Witness 1937 (Brittiska utgåvan)
Utgiven i USA samma år under titeln Poirot Loses a Client.

Översättning: Elsa Mossner (1923-2001) och Mons Mossner (1920-1995)

Omslag: Per Beckman (1913-1989)

Bindning: Häftad. Läsexemplar för Bokhandeln.

Storlek: 201 x 128 millimeter.

Pris: -

Sidantal: 253 sidor.

Problemlösare: Hercule Poirot (tillsammans med Kapten Arthur Hastings)

 

DETALJER: Först kommer smutstitelsidan med titeln, baksidan är blank. Sedan följer titelsidan med författarnamnet, titeln, texten Detektivroman och förlagsnamnet. På titelsidans baksida står översättarnas namn, originalets titel, copyrighten, tryckeriets namn, årtalet samt tryckeristaden.

På nästa sida (sidan fem) börjar boken med:

I Härskarinnan i Littlegreen House

Texten slutar på sidan 251, sidan 252 är blank och på sidan 253 finns en innehållsförteckning. På sidan 254 finns en förteckning över tidigare verk av Agatha Christie från och med En dos stryknin 1929 till och med Katt bland duvor 1960. Till sist kommer ett eftersättsblad.