Bild 2: Ryggen     Bild 3: Bakre omslaget

Titel: Döden till mötes

Förlag: Albert Bonniers Förlag

Tryckår: 1939

Tryckeri: Alb. Bonniers Boktryckeri Stockholm

Originaltitel: Appointment with Death 1938 (Brittiska utgåvan)
Utgiven i USA samma år, se: Amerikanska utgåvan.

Översättare: Einar Thermænius (1889-1955)

Omslag: Birger Lundquist (1910-1952)

Serie: Bonniers detektivromaner (Pistolserien)

Bindning: Häftad.

Storlek: 8:o

Pris: 4:50 kronor.

Sidantal: 263 sidor.

Problemlösare: Hercule Poirot

Kommentar 1: Boken förhandsannonserades som Möte med döden.

Kommentar 2: Boken förekommer även i en variant, se: Triangelstämplad.

 

DETALJER: Första sidan i boken är smutstitelsidan med författarnamnet och titeln. Smutstitelsidans baksida är blank och därefter följer titelsidan med författarnamnet, titeln, översättarens namn, förlagets logotyp, förlagsorten och förlagsnamnet. På titelsidans baksida fyra står tryckorten, tryckeriets namn och årtalet.

På nästkommande sida (sidan fem) står introduktionstexten: FÖRSTA DELEN

Introduktionstextsidans baksida är blank och på sidan sju börjar boken med:
FÖRSTA KAPITLET.

Texten slutar på sidan 263 och baksidan är blank.

 

Senare upplagor av denna titel:

1. Döden till mötes 1975 (Delfinserien nummer 528)

2. Döden till mötes 1983 (Bonnierpocket (Första upplagan))

3. Döden till mötes 1985 (Underhållningsbokklubben (Första tryckningen))

4. Döden till mötes 1985 (Bonnierpocket (Andra upplagan))

5. Döden till mötes 1985 (Underhållningsbokklubben (Andra tryckningen))

6. Döden till mötes 1986 (Underhållningsbokklubben (Tredje tryckningen))

7. Döden till mötes 1987 (Bonnierpocket (Tredje upplagan))

8. Döden till mötes 2000

9. Döden till mötes 2001 (Storstilsbiblioteket nummer 574)

10. Döden till mötes 2015

11. Döden till mötes 2016 (Ny tryckning av upplagan från 2015)

12. Döden till mötes 2017 (Ny tryckning av upplagan från 2015)

13. Döden till mötes 2018 (Ny tryckning av upplagan från 2015)

14. Döden till mötes 2019 (Ny tryckning av upplagan från 2015)

15. Döden till mötes 2020 (Ny tryckning av upplagan från 2015)

16. Döden till mötes 2021 (Ny tryckning av upplagan från 2015)

17. Döden till mötes 2022 (Ny tryckning av upplagan från 2015)

Kommentar: Se även Följetongsformat respektive (övriga) Bokformat.