Titel: Död mans fåfänga

Förlag: Svenska Dagbladet

Tryckår: 1957

Publiceringsdatum: Publicerad mellan 4 Februari och 31 Mars

Tryckeri: Svenska Dagbladets Tryckeri, Stockholm

Originaltitel: Dead Man's Folly 1956 (Amerikanska utgåvan) och Dead Man's Folly 1956 (Brittiska utgåvan)

Svensk boktitel: Död mans fåfänga 1957 (se nedan)

Översättning: Sven Bergström (1920-1976)

Sidantal: 222

Problemlösare: Hercule Poirot (tillsammans med Mrs. Ariadne Oliver)

 

DETALJER: På titelsidan står det författarnamnet och titeln, på sidan två finns det information om översättningen, originalets titel, tryckeriet, tryckeristaden samt årtalet. På sidan tre börjar boken med FÖRSTA KAPITLET

 

Andra publiceringar som följetong:

-

 

Bokformsoriginal:

Död mans fåfänga 1957 (Bonniers detektivromaner (Förhandsexemplar))

Död mans fåfänga 1957 (Bonniers detektivromaner (Förlagsstämplad))

Död mans fåfänga 1957 (Bonniers detektivromaner)