Titel: Dolken från Tunis

Publicerad i: Göteborgs-Posten

Tryckår: 1983

Publiceringsdatum: Publicerad mellan 26 juni och 22 juli
(Nummer 169 till 195).

Tryckeri: Göteborgs-Postens Tryckeri, Göteborg.

Originaltitel: The Murder of Roger Ackroyd 1926 (Brittiska utgåvan)
Utgiven i USA samma år, se: Amerikanska utgåvan.

Svensk boktitel: Hur gåtan löstes 1927 (Holger Schildts Förlag).
Boken även utgiven i en delupplaga av Lars Hökerbergs Förlag.

OBS! Samtliga senare bokutgåvor utgivna under titeln Dolken från Tunis.

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Lars Hjörne (1929-).

Översättare: Ej angiven.

Illustratör: Oläslig signatur.
OBS! Enbart en illustration i första avsnittet.

Pris: 2:50 kronor vardagar och 2:75 kronor söndagar.

Sidantal: Spaltföljetong i 27 avsnitt.

Problemlösare: Hercule Poirot

 

Övriga följetongspubliceringar:

1. Hur gåtan löstes 1927 (Svenska Dagbladet)

2. Dolken från Tunis 1950 (Upsala Nya Tidning)

3. Dolken från Tunis 1954-1955 (Norra Skåne - Hässleholms Tidningen)
    Följetongen löper parallellt i den andra editionen av tidningen, se: Norra Skåne - Kristianstadsupplagan.

4. Dolken från Tunis 1964-1965 (Smålandsposten. Kronobergs Läns Tidning)

5. Dolken från Tunis 1984 (Hallandsposten)

6. Dolken från Tunis 1985 (Upsala Nya Tidning)

7. Dolken från Tunis Årtal okänt (Norrköpings Tidningar)