Titel: Dolken från Tunis

Publicerad i: Hallandsposten

Tryckår: 1984

Publiceringsdatum: Publicerad mellan 20 juni och 8 september

Tryckeri: Hallandspostens Tidningstryckeri AB

Originaltitel: The Murder of Roger Ackroyd 1926 (Brittiska utgåvan)
Utgiven i USA samma år, se: Amerikanska utgåvan.

Svensk boktitel: Hur gåtan löstes 1927 (Holger Schildts förlag).
Boken även utgiven i en delupplaga av Lars Hökerbergs förlag.

OBS! Samtliga senare bokutgåvor utgivna under titeln Dolken från Tunis.

Ansvarig utgivare: Sven-Olof Carlson

Översättare: Ej angiven.

Pris: 3 kronor per tidning.

Sidantal: Dubbelspaltföljetong i 69 avsnitt.

Problemlösare: Hercule Poirot

 

Övriga följetongspubliceringar:

1. Hur gåtan löstes 1927 (Svenska Dagbladet)

2. Dolken från Tunis 1950 (Upsala Nya Tidning)

3. Dolken från Tunis 1954-1955 (Norra Skåne - Hässleholms Tidningen)
    Följetongen löper parallellt i den andra editionen av tidningen, se: Norra Skåne - Kristianstadsupplagan.

4. Dolken från Tunis 1964-1965 (Smålandsposten. Kronobergs Läns Tidning)

5. Dolken från Tunis 1983 (Göteborgs-Posten)

6. Dolken från Tunis 1985 (Upsala Nya Tidning)

7. Dolken från Tunis Årtal okänt (Norrköpings Tidningar)