Titel: Dolken från Tunis

Publicerad i: Hallandsposten

Tryckår: 1984

Publiceringsdatum: Publicerad mellan 20 Juni och 8 September

Tryckeri: Hallandspostens Tidningstryckeri AB

Originaltitel: The Murder of Roger Ackroyd 1926 (Brittiska utgåvan)
Utgiven i USA samma år, se: Amerikanska utgåvan.

Svensk boktitel: Hur gåtan löstes 1927 (Lars Hökerbergs Förlag)
Boken även utgiven i en delupplaga av (Holger Schildts Förlag)

OBS! Samtliga senare bokutgåvor utgivna under titeln Dolken från Tunis.

Ansvarig utgivare: Sven-Olof Carlson

Översättare: Ej angiven.

Pris: 3 kronor per tidning (Lösnummerpris)

Sidantal: Dubbelspaltig följetong i 69 avsnitt.

Problemlösare: Hercule Poirot

 

Övriga följetongspubliceringar:

1. Hur gåtan löstes 1927 (Svenska Dagbladet)

2. Dolken från Tunis 1950 (Upsala Nya Tidning)

3. Dolken från Tunis 1983 (Göteborgs-Posten)

4. Dolken från Tunis 1985 (Upsala Nya Tidning)

5. Dolken från Tunis Årtal okänt (Norrköpings Tidningar)