Titel: Dolken från Tunis

Publicerad i: Norra Skåne

Tryckår: 1985

Publiceringsdatum: 25 oktober år 1985 (Nr 240) till 27 december (Nr 300).

Tryckeri: Norra Skånes Tryckeri

Originaltitel: The Murder of Roger Ackroyd 1926 (Brittiska utgåvan)
Utgiven i USA samma år, se: Amerikanska utgåvan.

Svensk boktitel: Hur gåtan löstes 1927 (Holger Schildts Förlag).
Boken är även utgiven i en delupplaga av Lars Hökerbergs Förlag.

Observera att samtliga senare bokutgåvor är utgivna under titeln Dolken från Tunis.

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Axel Wahlqvist.

Översättare: Ej angiven.

Pris: 3 kronor per tidningsnummer.

Antal avsnitt: 60 stycken.

Huvudkaraktär/Detektiv: Hercule Poirot

 

ÖVRIGA (FÖLJETONGS-)PUBLICERINGAR:

1. Hur gåtan löstes 1927 (Svenska Dagbladet)

2. Dolken från Tunis 1950 (Upsala Nya Tidning)

3. Dolken från Tunis 1954-1955 (Norra Skåne - Hässleholms Tidningen)
    Följetongen löper (även) i en annan edition av tidningen, se: Norra Skåne - Kristianstadsupplagan.

4. Dolken från Tunis 1964-1965 (Smålandsposten. Kronobergs Läns Tidning)

5. Dolken från Tunis 1983 (Göteborgs-Posten)

6. Dolken från Tunis 1984 (Hallandsposten)

7. Dolken från Tunis 1985 (Upsala Nya Tidning)

8. Dolken från Tunis Årtal okänt (Norrköpings Tidningar)