Titel: Dolken från Tunis

Publicerad i: Norrköpings Tidningar

Tryckår: ?

Publiceringsdatum: Okända.

Tryckeri: ?

Originaltitel: The Murder of Roger Ackroyd 1926 (Brittiska utgåvan)
Utgiven i USA samma år, se: Amerikanska utgåvan.

Svensk boktitel: Hur gåtan löstes 1927 (Holger Schildts Förlag)
Den första svenska bokutgåvan är även utgiven i en delupplaga av Lars Hökerbergs Förlag.
Observera att samtliga senare utgåvor är utgivna under titeln Dolken från Tunis.

Översättare: ?

Sidantal: 65 avsnitt.

Huvudkaraktär/Detektiv: Hercule Poirot

 

ÖVRIGA (FÖLJETONGS-)PUBLICERINGAR:

1. Hur gåtan löstes 1927 (Svenska Dagbladet)

2. Dolken från Tunis 1950 (Upsala Nya Tidning)

3. Dolken från Tunis 1954-1955 (Norra Skåne - Hässleholms Tidningen)
    Följetongen löper (även) parallellt i den andra editionen av tidningen, se: Norra Skåne - Kristianstadsupplagan.

4. Dolken från Tunis 1964-1965 (Smålandsposten. Kronobergs Läns Tidning)

5. Dolken från Tunis 1983 (GöteborgsPosten)

6. Dolken från Tunis 1984 (Hallandsposten)

7. Dolken från Tunis 1985 (Upsala Nya Tidning)

8. Dolken från Tunis 1985 (Norra Skåne)