Titel: Dolken från Tunis

Publicerad i: Norra Skåne Kristianstadsupplagan

Tryckår: 1954-1955

Publiceringsdatum: 27 oktober år 1954 (Nr 249) till 11 januari 1955 (Nr 7).

Tryckeri: Norra Skånes Tryckeri Hässleholm

Originaltitel: The Murder of Roger Ackroyd 1926 (Brittiska utgåvan)
Utgiven i USA samma år, se: Amerikanska utgåvan.

Svensk boktitel: Hur gåtan löstes 1927 (Holger Schildts Förlag).
Den första svenska bokutgåvan är även utgiven i en delupplaga av Lars Hökerbergs Förlag.

Observera att samtliga senare bokutgåvor är utgivna under titeln Dolken från Tunis.

Chefredaktör och ansvarig utgivare: J. Karlgren.

Översättare: Ej angiven.

Pris: 25 öre per tidningsnummer.

Antal avsnitt: 62 stycken.

Huvudkaraktär/Detektiv: Hercule Poirot

 

ÖVRIGA (FÖLJETONGS-)PUBLICERINGAR:

1. Hur gåtan löstes 1927 (Svenska Dagbladet)

2. Dolken från Tunis 1950 (Upsala Nya Tidning)

3. Dolken från Tunis 1964-1965 (Smålandsposten. Kronobergs Läns Tidning)

4. Dolken från Tunis 1983 (Göteborgs-Posten)

5. Dolken från Tunis 1984 (Hallandsposten)

6. Dolken från Tunis 1985 (Upsala Nya Tidning)

7. Dolken från Tunis 1985 (Norra Skåne)

8. Dolken från Tunis Årtal okänt (Norrköpings Tidningar)