Titel: Dolken från Tunis

Publicerad i: Smålandsposten. Kronobergs Läns Tidning

Tryckår: 1964-1965

Publiceringsdatum: 12 november år 1964 (Nr 177) till 9 februari år 1965 (Nr 23).

Tryckeri: Smålandspostens Boktryckeri Aktiebolag

Originaltitel: The Murder of Roger Ackroyd 1926 (Brittiska utgåvan)
Utgiven i USA samma år, se: Amerikanska utgåvan.

Svensk boktitel: Hur gåtan löstes 1927 (Holger Schildts Förlag).
Den första svenska bokutgåvan är även utgiven i en delupplaga av Lars Hökerbergs Förlag.

Observera att samtliga senare bokutgåvor är utgivna under titeln Dolken från Tunis.

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Gunnar Franzén.

Översättare: Ej angiven.

Pris: 45 öre per tidningsnummer.

Antal avsnitt: 51 stycken.

Huvudkaraktär/Detektiv: Hercule Poirot

Kommentar: Följetongen publicerad under namnet Agata Christie.

 

ÖVRIGA (FÖLJETONGS-)PUBLICERINGAR:

1. Hur gåtan löstes 1927 (Svenska Dagbladet)

2. Dolken från Tunis 1950 (Upsala Nya Tidning)

3. Dolken från Tunis 1954-1955 (Norra Skåne - Hässleholms Tidningen)
    Följetongen löper (även) parallellt i den andra editionen av tidningen, se: Norra Skåne - Kristianstadsupplagan.

4. Dolken från Tunis 1983 (Göteborgs-Posten)

5. Dolken från Tunis 1984 (Hallandsposten)

6. Dolken från Tunis 1985 (Upsala Nya Tidning)

7. Dolken från Tunis 1985 (Norra Skåne)

8. Dolken från Tunis Årtal okänt (Norrköpings Tidningar)