Här nedan följer en förteckning över de böcker som ingår i serien

Dubbel-Zebra

 

1960-talet:

1. Prövad oskuld 1963 (Dubbel-Zebra)